تعداد بازدید: ۲۲۵
سود هر سهم شرکت ایران ارقام که معاملات آن در بازار دوم بورس پیگیری می‌شود با افزایش ۱۰۹ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶، در ۳ ماه منتهی به آذرماه سال جاری معادل ۲۳ ریال اعلام شد
کد خبر: ۸۸۲۲۸
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶

افزایش ۱۰۹ درصدی سود هر سهم

به گزارش سرمدنیوز، شرکت ایران ارقام با نماد "مرقام" با سرمایه ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان‌ دوره‌ای در ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۲۳ ریال اعلام کرد که با افزایش ۱۰۹ درصدی به نسبت دوره مشابه در سال قبل مواجه شده است.

افزایش ۴۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ایران ارقام

بر اساس شفاف‌سازی "مرقام" «درآمدهای عملیاتی» این شرکت بر اساس صورت سود و زیان در دوره یادشده معادل ۲۸۴,۳۱۱ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۵ افزایش ۴۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین «سود (زیان) عملیاتی» شرکت ایران ارقام در ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ برابر با ۲۳,۱۱۶ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۶۱ درصدی را ثبت کرده است.

افزایش ۱۱۶ درصدی «سود (زیان) خالص» شرکت ایران ارقام

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» این شرکت در ۳ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ساری جاری معادل ۵۸,۸۹۱ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۹ درصدی همراه شده است. درحالی‌که «سود (زیان) خالص» شرکت ایران ارقام در دوره یادشده معادل ۱۱,۳۸۷ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۱۱۶درصدی را رقم‌ زده است.

همچنین بر اساس اطلاعات میان‌دوره‌ای صورت سود و زیان "مرقام"، «سود (زیان) پایه هر سهم» در ۳ ماه به ۳۰ آذرماه منتهی سال ۹۶ معادل ۲۳ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۱۰۹ درصدی اعلام‌ شده است.

اطلاعات صورت سود و زیان "مرقام"

افزون بر این، « سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته» شرکت ایران ارقام بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در دوره یادشده معادل (۱۱۳,۲۰۶) میلیون ریال درج شده که در دوره مشابه در سال ۹۵ معادل ۱۰,۸۸۲ میلیون ریال ثبت شده بود. «سود قابل تخصیص» شرکت ایران ارقام بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل (۱۰۱,۸۱۹) میلیون ریال اعلام شده که در دوره مشابه در سال ۹۵ معادل ۱۶,۱۵۵ میلیون ریال بوده است. بر اساس شفاف سازی " مرقام "«سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» در ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل (۱۰۲,۳۸۸) میلیون ریال اعلام‌شده که در دوره مشابه در سال گذشته معادل ۱۵,۸۹۱ میلیون ریال درج شده است.

افزایش ۱۰۰ درصدی موجودی نقد شرکت ایران ارقام

همچنین بر اساس اطلاعات میان‌دوره‌ای ترازنامه شرکت ایران ارقام با نماد "مرقام" که با سرمایه ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در بازار سهام فعال است. «موجودی نقد» را بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده میان‌ دوره‌ای در ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ به میزان ۹۶,۰۱۷ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶ با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شده است.

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی "مرقام" «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل ۱,۳۹۶,۹۴۵ میلیون ریال است که به نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶ با افزایش ۸ درصدی همراه بوده است.

دارایی‌های نامشهود و مشهود

صورت‌های مالی این شرکت بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۴,۷۷۵ میلیون ریال است که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶با کاهش ۵ درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با کاهش ۲ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ در این دوره به ۱۲۲,۰۴۱ میلیون ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، «جمع دارایی‌های» شرکت ایران ارقام برابر با ۱,۵۵۲,۷۵۸ میلیون ریال که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ با افزایش ۷ درصدی مواجه شده است.

بدهی‌ها

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ «جمع بدهی‌های جاری» این شرکت معادل ۹۸۷,۶۴۸ میلیون ریال که با افزایش ۱۱درصدی به نسبت ۱۲ ماه ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ برخوردار بوده است. همچنین «جمع بدهی های» این شرکت به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ با افزایش ۱۱ درصدی در ۳ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ به ۱,۱۰۹,۱۳۸ میلیون ریال رسید.

سرمایه شرکت

افزون بر این، در این دوره مالی سرمایه شرکت ایران ارقام بدون تغییر برابر ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ثبت‌ شده است. همچنین «اندوخته قانونی» این شرکت در ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ با افزایش یک درصدی به نسبت ۱۲ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ معادل ۴۵,۹۳۲ میلیون ریال در اطلاعات مالی این شرکت موجود است.

بر اساس این گزارش، «جمع حقوق صاحبان سهام» "مرقام"در ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۶ معادل ۴۴۳,۶۲۰ میلیون ریال است که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ با افزایش ۳درصدی همراه شده است.


منبع: ایبنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: