آرشیو نظرسنجی
آیا بانکداری در صدر اسلام موجود بوده است؟
بله
9.52%
خیر
76.19%
نمی دانم
9.52%
متفاوت با اکنون
4.76%
تعداد کل آراء : 21