وزارت صمت درخواست کرد؛
تعیین درصد سپرده نقدی جهت تضمین انجام حواله و اعتبارات ارزی
تعیین درصد سپرده نقدی جهت تضمین انجام حواله و اعتبارات ارزی
به گزارش سرمدنیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تعیین درصد سپرده نقدی جهت تضمین انجام حواله و اعتبارات ارزی پیشنهاد کرده است که این موضوع در ستاد اقتصادی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

در حال حاضر بانک‌های عامل در مورد تضمین انجام حواله و اعتبارات ارزی، درخواست سپرده نقدی به میزان ۳۵ درصد وجه علاوه بر مبلغ اعتبار (مجموعاً ۱۳۵ درصد) به عنوان تضمین را ‌می‌کنند که این موضوع موجب افزایش نیاز به نقدینگی در واحدها می‌شود و این در حالی است که در سنوات قبل، گشایش اعتبارات اسنادی با دریافت حداکثر ۳۰ درصد انجام شده است.

این موضوع به دستور معاون اول رییس جمهور در کمیسیون اقتصاد هیات دولت در حال بررسی است.