عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
برچسب ها
برچسب: ارتقاع تکنولوژی
شهر هوشمند
و لزوم ارتقای تکنولوژی ایجاد زیرساخت و بحث و تبادل...
کد خبر: ۹۰۴۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰