عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
برچسب ها
برچسب: دادسری عمومی
دادستان تهران
رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عباس جعفری دولت آبادی... اطلاع رسانی دادسرا ی عمومی و انقلاب تهران دولت آبادی...
کد خبر: ۸۹۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴