عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
برچسب ها
برچسب: شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران
تجارت الکترونیک پارسیان
طرح جدید توسط شرکت پى دو با همکاری شرکت تاپ... انجام شد و طبق گفته موسوی خواه مدیر عامل شرکت... پخش فرآورده های نفتی ایران در سیمای جمهوری اسلامی ایران... مالکیت دستگاه و مدیریت آن به شرکت پخش واگذار میشود...
این طرح توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران... شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شرکت پتروآیریک و شرکت مشترک پیدو... انجام شده است فرقدانى رییس هیت مدیره شرکت پی دو... به پوزهای لمسی از شرکت worldline به نام valina را...
کد خبر: ۹۱۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰