عصر پر گویی و پر نویسی گذشت. کوتاه بگوییم، کوتاه بنویسیم. (روزنامه آسیا)       
برچسب ها
برچسب: عملیات ارزی بانکی
سامانه جامع تجارت خبرداد :
نوع عملیات ارزی بانکی - محل تأمین ارز از محل... اشخاص از محل صادرات در پرتال ارزی ازجانب بانک عامل... دریافت تعهد توسط بانک عامل در پرتال ارزی 4- مراجعه... ارز عملیات ارزی > مدیریت عملیات ارزی بانکی > خرید...
کد خبر: ۹۱۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰