تعداد بازدید: ۲۶۳
نرخ تورم سالیانه تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در زمستان سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل‌تر از آن ۴۷.۸ درصد افزایش یافته است
کد خبر: ۱۰۱۱۵۵
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱
افزایش ۴۸ درصدی نرخ تورم تولیدکننده زراعی
به گزارش سرمدنیوز، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل زمستان ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۶۸.۵ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۰.۵ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴٧.٨ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص زراعت و باغداری در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۱۶.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٢.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ۴۵.۵ درصد افزایش است.

شاخص گروه غلات در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۴۳۱.۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٠.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۲۸.۶ درصد افزایش است.

شاخص گروه میوه‌ها و میوه‌های آجیلی در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۲۳۲.۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۴.۵ درصد افزایش است.

شاخص گروه سبزیجات در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۴۶۰.۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۴.۷ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۱.۸ درصد افزایش است.

شاخص گروه مواد خام طبقه بندی نشده در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۲۶۵.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۳۴.۲ درصد افزایش است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص دامداری سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۴۷۹.۵ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۶.۹ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٥٣.٠ درصد افزایش است.

شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۵۵۸.۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳۸.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧١.٩ درصد افزایش است.

شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۴۸۱.۱ است که نسبت به فصل مشابه سال ۱۰۴.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۶.۲ درصد افزایش است.

شاخص گروه گوسفند و بره در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۵۶۵.۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳۷.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۷۳.۴ درصد افزایش است.

شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۷۱.۳ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴١.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢۶.۶ درصد افزایش است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: