تعداد بازدید: ۲۵۰
سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در زمستان نسبت به فصل قبل آن در بخش خدمات ۱٫۷ درصد افزایش، در بخش صنعت ۰٫۵ درصد کاهش و در بخش کشاورزی ۱٫۲ درصد کاهش داشته است
کد خبر: ۱۰۲۰۷۸
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
شاغلان بخش صنعت و کشاورزی در زمستان سال گذشته کاهش یافتند

 به گزارش سرمدنیوز، بر اساس تشریح وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در فصل زمستان، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در فصل زمستان ۱۳۹۷ جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر کشور ۲۶۵۳۴ هزار نفر بوده است که از این تعداد ۲۳۳۱۳ هزار نفر حدود ۸۸ درصد) آن را شاغلان و ۳۲۲۱ هزار نفر (بیش از ۱۲ درصد) را بیکاران تشکیل می دهند.
از کل تعداد بیکاران کشور ۱۶۶۲ هزار نفر (حدود ۵۲ درصد) را جوانان ۲۹-۱۵ ساله تشکیل می‌دهند.
 نرخ مشارکت اقتصادی با ۱ درصد کاهش نسبت به فصل گذشته به ۳۹٫۵ درصد رسیده است. این شاخص در بین مردان ۶۴  درصد و در بین زنان ۱۴٫۹ درصد بوده است، همچنین نتایج این طرح نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی نسبت به فصل گذشته کاهش داشته است به طوری که این شاخص در نقاط شهری با ۰٫۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به ۳۹٫۱  درصد و در نقاط روستایی با ۲ درصد کاهش به ۴۰٫۶ درصد رسیده است.
 سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۵۱٫۶ درصد، در بخش صنعت ۳۲٫۴ درصد و در بخش کشاورزی ۱۶ درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن در بخش خدمات ۱٫۷درصد افزایش، در بخش صنعت ۰٫۵ درصد کاهش و در بخش کشاورزی ۱٫۲ درصد کاهش داشته است.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر با ۰٫۴ درصد افزایش نسبت به فصل پاییز به ۱۲٫۱ درصد رسیده است. این شاخص در بین مردان ۱۰٫۷ درصد و در بین زنان ۱۸٫۴درصد بوده است. نتایج طرح بیانگر آن است که نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل نسبت به فصل پاییز هم در نقاط شهری و هم در نقاط روستایی افزایشی بوده است؛ به طوری که این نرخ در نقاط شهری با ۰٫۱ درصد افزایش به ۱۳٫۳ درصد و در نقاط روستایی با ۱٫۱درصد افزایش ۸٫۷ درصد رسیده است.
 نرخ بیکاری جمعیت ۲۹-۱۵ ساله با ۱ درصد افزایش نسبت فصل پاییز به ۲۵٫۵ درصد رسیده است. این شاخص در نقاط شهری ۲۷٫۹ درصد و در نقاط روستایی ۱۸٫۷ درصد بوده است که نسبت به فصل قبل آن به ترتیب ۰٫۴ و ۲٫۳  درصد افزایش داشته است.
جمعیت بیکار در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ - واحد: هزار نفر
شاغلان بخش صنعت و کشاورزی در زمستان سال گذشته کاهش یافتند
سهم شاغلان بخش های عمده اقتصادی در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ - واحد: درصد
شاغلان بخش صنعت و کشاورزی در زمستان سال گذشته کاهش یافتند
برچسب ها: شاغلان ، شاخص ، بیکاری ، خدمات
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: