تعداد بازدید: ۱۷۹
تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI منتشر شد
کد خبر: ۱۰۳۲۱۶
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸
۷۲ پژوهشگر ایرانی در جمع پراستنادترین های دنیا
به گزارش سرمدنیوز، تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه جولای سال ۲۰۱۹ در نظام بین المللی رتبه بندی ESI  ( essential science indicators) منتشر شده است. این نظام رتبه بندی یک درصد برتر نظام ISI محسوب می شود.

۷۲ عضو هیئت علمی علوم پزشکی در این فهرست یک درصد برتر پژوهشگران حضور دارند. فهرست بدون رتبه است و تنها بر اساس شاخص اچ ایندکس (H-Index) مرتب شده است.

جدول فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور

ردیف نام مرکز رشته     مرتبه علمی مقالات استنادات خوداستنادی H-Index G-Index استناد به ازای مقاله
۱ رضا ملک زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بالغین استاد ممتاز  ۵۹۷ ۴۸۸۳۳   ۳ درصد  ۸۱   ۲۱۴ ۸۱.۷۹
۲ محمد عبداللهی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی  استاد   ۸۲۹     ۲۰۱۸۰     ۲۴ درصد ۶۸     ۱۰۴     ۲۴.۳۴ 
۳ فریدون عزیزی   دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)     استاد ممتاز  ۱۱۴۳   ۲۲۵۹۸     ۲۰ درصد ۶۵     ۱۱۹     ۱۹.۷۷ 
۴ امیرحسین صاحبکار  دانشگاه علوم پزشکی مشهد   دکتری تخصصی داروسازی: زیست فناوری دارویی     استادیار   ۷۸۱     ۱۳۴۲۳ ۳۴ درصد ۶۲     ۸۵     ۱۷.۱۸ 
۵ مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی استادیار   ۲۲۰     ۱۳۸۰۱     ۹ درصد ۵۸    ۱۱۴     ۶۲.۷۳  
۶ فرشاد فرزادفر دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار  ۱۹۳     ۴۹۸۱۴     یک درصد ۵۷    ۱۹۳     ۲۵۸.۱  
۷ رویا کلیشادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متخصص کودکان  استاد     ۵۷۸     ۱۴۰۱۸     ۱۳ درصد    ۵۴   ۱۰۵     ۲۴.۲۵  
۸ باقر لاریجانی دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)     استاد ممتاز  ۹۳۴     ۱۴۴۰۳     ۸ درصد ۵۱     ۸۶     ۱۵.۴۲ 
۹ نیما رضایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی استاد   ۷۱۱     ۱۰۷۲۴     ۲۲ درصد ۵۱         ۷۸     ۱۵.۰۸ 
۱۰ حسین حسین زاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد   دکتری تخصصی داروشناسی استاد ممتاز   ۳۰۶     ۹۰۶۴     ۲۲ درصد ۵۰         ۸۴     ۲۹.۶۲  
۱۱ احمد اسماعیل زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی علوم تغذیه   استاد     ۳۵۲     ۸۴۰۳     ۱۱ درصد ۴۹   ۸۲     ۲۳.۸۷  
۱۲ شاهین آخوندزاده بستی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی علوم اعصاب استاد   ۳۵۵     ۷۴۲۹     ۱۸ درصد  ۴۹   ۷۴     ۲۰.۹۲  
۱۳ امیرحسین محوی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشیار   ۴۸۵     ۸۱۳۸     ۲۲ درصد ۴۸       ۶۳     ۱۶.۷۷ 
۱۴ مصطفی قربانی دانشگاه علوم پزشکی البرز دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار   ۴۷۳     ۱۸۷۶۰     ۵ درصد     ۴۷   ۱۳۳   ۳۹.۶۶  
۱۵ نضال صراف زادگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق استاد     ۳۴۷     ۹۵۰۱      ۹ درصد  ۴۷     ۹۰     ۲۷.۳۸
۱۶ علی منتظری جهاد دانشگاهی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استاد   ۳۵۸     ۸۳۴۸     ۴ درصد  ۴۶     ۸۰     ۲۳.۳۱ 
۱۷ علیرضا فرومدی  دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری  تخصصی داروسازی: شیمی دارویی استاد     ۴۱۶     ۷۳۰۳     ۱۹ درصد  ۴۴    ۵۸     ۱۷.۵۵ 
۱۸ لیلا آزادبخت دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی علوم تغذیه استاد     ۲۵۹     ۶۴۰۶     ۱۵ درصد  ۴۴   ۷۴   ۲۴.۷۳ 
۱۹ علی نخودچی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس استاد     ۲۳۲     ۵۷۴۲     ۱۰ درصد   ۴۴     ۶۲     ۲۴.۷۵ 
۲۰ مازیار مرادی لاکه دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی     استاد     ۱۸۷    ۳۱۳۸۰     یک درصد ۴۳       ۱۷۷     ۱۶۷.۸    
۲۱ صدف قاجاریه سپانلو دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی پژوهش محور استادیار   ۱۱۸     ۲۹۰۹۵     یک درصد ۴۳      ۱۱۸     ۲۴۶.۵۶ 
۲۲ رسول دیناروند دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس استاد     ۳۳۱     ۷۳۶۶     ۷ درصد  ۴۳     ۶۷     ۲۲.۲۵ 
۲۳ حسین بهاروند جهاد دانشگاهی دکتری تخصصی زیست شناسی  استاد ممتاز ۴۱۷   ۷۱۲۸     ۱۳ درصد   ۴۳      ۶۷   ۱۷.۰۹  
۲۴ علیرضا استقامتی دانشگاه علوم پزشکی تهران فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین) استاد      ۲۶۶     ۲۵۳۵۷     ۲ درصد ۴۲     ۱۵۸     ۹۵.۳۲
۲۵ پروین میرمیران دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی  دکتری تخصصی علوم تغذیه استاد     ۴۳۴     ۷۹۶۵     ۱۸ درصد ۴۲     ۷۷     ۱۸.۳۵ 
۲۶ امیر کسائیان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی آمار زیستی استادیار  ۱۶۰     ۱۶۶۹۲     ۲ درصد ۴۱     ۱۲۹     ۱۰۴.۳۲
۲۷ فاطمه اطیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس استاد     ۲۳۷     ۵۵۸۷     ۹ درصد ۴۱     ۶۱     ۲۳.۵۷ 
۲۸ محمدرضا زرین دست دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی علوم اعصاب استاد   ۵۴۹     ۸۰۷۹     ۲۹ درصد ۴۰   ۴۹     ۱۴.۷۱
۲۹ ابوالقاسم جویبان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی استاد   ۵۴۴     ۷۸۱۱     ۳۹ درصد ۴۰   ۶۳     ۱۴.۳۵ 
۳۰ احمدرضا دهپور دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروشناسی استاد ممتاز   ۶۵۶   ۸۶۸۷     ۲۴ درصد ۳۹  ۵۱     ۱۳.۲۴ 
۳۱ سیدرضا مجدزاده دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استاد      ۳۰۶      ۷۵۵۲   ۵ درصد ۳۹   ۸۱     ۲۴.۶۷
۳۲ کاظم محمد  دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی آمار زیستی استاد ممتاز  ۲۶۷     ۶۴۹۵     ۳ درصد ۳۸   ۷۳     ۲۴.۳۲ 
۳۳ اصغر آقامحمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص کودکان استاد     ۳۲۵     ۵۴۹۱     ۳۷ درصد ۳۸   ۵۶     ۱۶.۸۹ 
۳۴ محمد رمضانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروسازی: زیست فناوری دارویی استاد ممتاز   ۳۲۴   ۵۲۳۳     ۱۵ درصد ۳۷   ۵۲     ۱۶.۱۵
۳۵ ژاله ورشوساز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس استاد   ۲۲۹     ۳۹۲۱     ۷ درصد ۳۵   ۵۳     ۱۷.۱۲
۳۶ مهرداد ایرانشاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروسازی: فارماکوگنوزی استاد   ۱۹۷     ۳۸۴۰     ۱۸ درصد ۳۵       ۵۳     ۱۹.۴۹
۳۷ محمودرضا جعفری دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس استاد   ۲۲۱     ۳۶۴۳     ۱۳ درصد ۳۵     ۵۰     ۱۶.۴۸ 
۳۸ محمدعلی صحرائیان  دانشگاه علوم پزشکی تهران فلوشیپ مولتیپل اسکلروزیس استاد     ۲۵۰     ۱۲۹۸۲ ۲ درصد ۳۴     ۱۱۲     ۵۱.۹۲ 
۳۹ خلیل آبنوس دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی استاد     ۲۷۵     ۴۲۴۴     ۱۷ درصد ۳۴     ۴۶     ۱۵.۴۳    
۴۰ محمدعلی ابراهیم زاده معبود دانشگاه علوم پزشکی مازندران  دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی استاد     ۱۸۵     ۳۷۶۳     ۲۸ درصد ۳۴        ۵۶     ۲۰.۳۴

ادامه جدول فهرست پژوهشگران برتر پراستناد علوم پزشکی کشور

ردیف نام مرکز رشته   مرتبه علمی مقالات      استنادات     خوداستنادی H-Index  G-Index استناد به ازای مقاله
۴۱ محمدرضا مسجدی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فوق تخصص بالینی بیماری‌های ریه استاد   ۲۹۲     ۴۸۲۵     ۵ درصد ۳۳   ۵۹     ۱۶.۵۲ 
۴۲ وفا رحیمی موقر دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص جراحی مغز و اعصاب استاد  ۲۵۶     ۱۸۵۷۸     ۲ درصد ۳۲   ۱۳۵   ۷۲.۵۷ 
۴۳ حمید آسایش دانشگاه علوم پزشکی قم کارشناسی ارشد پرستاری مربی   ۱۶۲     ۱۲۵۶۲  ۲ درصد ۳۲    ۱۱۲     ۷۷.۵۴  
۴۴ نوشین محمدی فرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  دکتری تخصصی علوم تغذیه استادیار ۱۰۳     ۶۰۶۰     ۴ درصد ۳۲   ۷۷     ۵۸.۸۳ 
۴۵ مهدی محبعلی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی انگل‌شناسی پزشکی استاد     ۳۲۵     ۴۳۱۳     ۲۱ درصد ۳۲   ۵۱     ۱۳.۲۷ 
۴۶ هادی ولیزاده ایلخچی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس استاد     ۱۸۳     ۳۱۱۸     ۱۳ درصد ۳۲    ۴۸     ۱۷.۰۳ 
۴۷ غلامرضا روشندل دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار  ۱۴۹     ۱۱۰۰۱     ۳ درصد ۳۱   ۱۰۴     ۷۳.۸۳    
۴۸ ابوالفضل اکبرزاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی دانشیار   ۱۸۴     ۴۳۵۱     ۱۹ درصد ۳۱   ۶۱     ۲۳.۶۴ 
۴۹ محمدحسین بسکابادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری تخصصی فیزیولوژی استاد     ۲۱۶     ۳۲۴۲     ۳۳ درصد ۳۱     ۴۲     ۱۵    
۵۰ سیدناصر استاد  دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسی استاد     ۲۰۵     ۳۱۴۳     ۵ درصد ۳۱     ۴۵     ۱۵.۳۳ 
۵۱ محمدحسین قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسی استاد     ۲۰۲     ۲۹۲۱     ۴ درصد ۳۱     ۴۵     ۱۴.۴۶  
۵۲ مهدی یاسری دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی آمار زیستی دانشیار   ۳۲۱     ۹۶۸۴     ۲ درصد ۳۰   ۹۵     ۳۰.۱۶ 
۵۳ حمید احمدیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فلوشیپ ویتره و رتین (شبکیه) استاد     ۱۷۲     ۶۵۳۴     ۲ درصد ۳۰   ۷۹     ۳۷.۹۸ 
۵۴ مسعود یونسیان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استاد     ۲۴۸     ۳۴۷۹     ۶ درصد ۳۰         ۴۶     ۱۴.۰۲ 
۵۵ سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی استاد   ۱۴۱     ۲۰۹۵      ۱۶ درصد ۳۰   ۴۰     ۱۴.۸۵
۵۶ بابک عشرتی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار    ۱۰۱     ۱۸۵۶۳     یک درصد ۲۹       ۱۰۱     ۱۸۳.۷۹ 
۵۷ حسین پوستچی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار   ۱۹۲     ۴۶۸۸     ۵ درصد ۲۷     ۶۴     ۲۴.۴۱ 
۵۸ آرش رشیدیان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت استاد     ۲۴۰     ۴۱۲۰     ۸ درصد ۲۷   ۵۸     ۱۷.۱۶ 
۵۹ حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی داروسازی: فارماسیوتیکس دانشیار  ۲۴۸     ۲۷۶۹     ۱۹ درصد ۲۷     ۳۶     ۱۱.۱۶    
۶۰ حمید بدلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشیار   ۱۵۰     ۲۴۵۹     ۱۴ درصد ۲۷  ۴۳     ۱۶.۳۹ 
۶۱ سعید صفیری  دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استادیار  ۳۸۳     ۶۴۹۰     ۶ درصد ۲۴     ۷۸     ۱۶.۹۴ 
۶۲ فرزاد کبارفرد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی داروسازی: شیمی دارویی استاد     ۱۹۳     ۱۸۷۲     ۸ درصد ۲۴    ۳۱     ۹.۶۹ 
۶۳ محمدتقی هدایتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی استاد     ۹۹     ۱۱۷۶۷     یک درصد ۲۳     ۹۹     ۱۱۸.۸۵  
۶۴ احمدعلی عنایتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی استاد     ۸۵     ۴۹۱۲     ۳ درصد ۲۳   ۷۰     ۵۷.۷۸  
۶۵ داود خلیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار  ۱۱۷     ۴۱۲۸     ۴ درصد ۲۳     ۶۳     ۳۵.۲۸  
۶۶ مریم بعیری دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی داروسازی: سم شناسی داروشناسی استادیار  ۱۱۸     ۱۶۳۸     ۲۴ درصد ۲۳     ۳۰     ۱۳.۸۸
۶۷ سیدآرش طهرانی بنی هاشمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استادیار   ۷۱     ۴۳۴۴     ۳ درصد ۲۲     ۶۵     ۶۱.۱۸ 
۶۸ نادر جهان مهر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت استادیار  ۳۵     ۷۵۴۳     یک درصد  ۲۱   ۳۵   ۲۱۵.۵۱
۶۹ شیرین جلالی نیا  وزارت بهداشت دکتری تخصصی پژوهش محور استادیار  ۱۴۰     ۶۸۴۳     ۳ درصد ۲۱   ۸۲     ۴۸.۸۷    
۷۰ محبوبه پارسائیان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی آمار زیستی استادیار  ۶۱     ۸۸۸۳     یک درصد ۲۰         ۶۱     ۱۴۵.۶۲ 
۷۱ نیلوفر پیکری وزارت بهداشت دکتری تخصصی پژوهش محور استادیار  ۴۹     ۳۱۲۶     ۳ درصد ۱۵      ۴۹     ۶۳.۷۹
۷۲ مهدی مهدوی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت استادیار   ۲۰     ۵۴۲۷     یک درصد ۱۲         ۲۰     ۲۷۱.۳۵ 

بر اساس این فهرست که از سوی مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت تهیه شده است سهم دانشگاه های علوم پزشکی از این ۷۲ نفر، ۶۸ نفر است که از این تعداد دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۳ نفر دارای بیشترین پژوهشگر پر استناد است. ۴ نفر در جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت حضور دارند.

پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد و تبریز در رده های بعدی قرار دارند.

در تفکیک میان علوم پایه و علوم بالینی ۱۳ نفر در بخش بالینی،  ۳۹ نفر در دکتری تخصصی و ۲۰ نفر در دکتری تخصصی داروسازی در میان این پژوهشگران حضور دارند.

از میان پژوهشگران برتر، ۸ نفر در مرتبه علمی استاد ممتاز، ۳۹ نفر در مرتبه علمی استاد، ۱۱ نفر در مرتبه علمی دانشیاری، ۱۳ نفر در مرتبه استادیاری، یک نفر مربی هستند.

از میان ۷۲ پژوهشگر برتر پر استناد ۱۲ نفر زن و ۶۰ نفر مرد هستند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: