تعداد بازدید: ۴۱۳
سهم تراکنش‌های بانک‌ها، شبکه شاپرک و مبادلات بانکی از کل مبادلات اقتصادی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی یافته به طوری که در تیر ماه ۹۵ با ۹۸۰میلیون تراکنش بانکی شاپرک، سهم ارزش پرداخت‌های الکترونیکی به ۹۱درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است
کد خبر: ۶۱۳۴۶
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۴
تراکنش‌های الکترونیک بانک ها افزایش یافت
به گزارش سرمدنیوز از تعادل، آمار عملکرد تیر ماه ۹۵ شبکه بانکی نشان می‌دهد درحالی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی به ۳.۰۶درصد رسیده اما نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی معادل ۹.۵۷درصد به سه برابر نسبت اسکناس به نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر معادل ۱۰درصد نقدینگی به صورت مستمر از طریق تراکنش‌های الکترونیکی بانک‌ها درحال گردش است. بر این اساس ارزش تراکنش‌های شاپرک یا مبادلات تراکنش‌های الکترونیکی در تیر ماه به ۱۰۵هزار میلیارد تومان رسید و رشد اسمی ارزش تراکنش‌ها نیز در یک سال منتهی به تیر ماه ۹۵ معادل ۳۰درصد و رشد حقیقی یعنی با لحاظ کردن تورم به ۲۰.۵درصد رسیده و نشان می‌دهد که مبلغ تراکنش‌ها در این یک سال رشد قابل توجهی داشته است.

سهم ابزارها

سهم ابزارهای کارتخوان‌های فروشگاهی، موبایل و اینترنت نشان می‌دهد که معادل ۸۶.۲۷ درصد تراکنش‌ها با کارتخوان انجام می‌شود، ۱۱.۲۴درصد با همراه بانک یا موبایل‌ها انجام می‌شود و ۲.۵درصد نیز توسط اینترنت انجام شده است. سرانه ابزارهای پذیرش به ازای هر ۱۰ هزار نفر افراد بالای ۱۸ سال کشور نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰هزار نفر در کشور ۸۰۱ ابزار تراکنش بانکی موجود است، ۷۹۸کارتخوان، ۳ ابزار اینترنتی و ۰.۲موبایل وجود داشته است. یعنی از هر ۵۰ هزار نفر یک نفر از تلفن همراه برای تراکنش بانکی استفاده کرده و ضریب نفوذ تلفن همراه در خدمات بانکی همچنان رقم اندکی است.

خرید کالا بیشترین سهم از هدف تراکنش‌ها

همچنین ۹۶درصد سهم مبلغی تراکنش‌ها با هدف خرید کالا و خدمات و 4درصد برای پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن انجام شده است.

همچنین ۷۳ درصد تعداد تراکنش‌ها برای خرید کالا و خدمات، ۲۰ درصد برای پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و ۷ درصد بقیه برای مانده‌گیری موجودی حساب بانکی انجام شده است.

توزیع کارتخوان در استان‌ها

بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی متعلق به استان تهران با ۹۸۳ هزار عدد کارتخوان بوده است. بیشترین تغییر و رشد کارتخوان نیز متعلق به استان خراسان رضوی با ۷۱۳۴ کارتخوان بوده است.

از نظر سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی نیز بیشترین سرانه متعلق به استان یزد بوده که به ازای هر نفر ۰.۱۱۳ واحد کارتخوان وجود داشته است.

بیشترین سرانه تعداد تراکنش کارتخوان نیز متعلق به استان هرمزگان با ۲۳.۵عدد بوده است.

رقم دهک دهم۸۳۶ برابر دهک اول

نسبت متوسط مبالغ تراکنش از دهک دهم ارقام تراکنش‌ها به دهک اول تراکنش‌ها ۸۳۶ بوده است یعنی رقم تراکنش‌ها در دهک دهم و با بزرگ‌ترین ارقام نسبت به دهک اول با کوچک‌ترین ارقام ۸۳۶ برابر بوده است. کیفیت تراکنش‌های موفق به کل تراکنش‌ها معادل ۸۸ درصد بوده و نزدیک به ۱۰۰درصد ۹۹.۹۷۵ درصد تراکنش‌های موفق به شاپرک سوئیچ شده است. همچنین میزان دسترس‌پذیری حس شده شبکه تراکنش الکترونیکی معادل ۹۸درصد و دسترس‌پذیری حس شده شاپرک معادل ۹۹.۹۷۵درصد بوده است.

۲.۲۸درصد تراکنش‌های ناموفق به خاطر پذیرندگی، ۰.۲۱درصد خطای شاپرکی، ۱۳.۱۲ درصد خطای صادرکننده، ۸۳.۸درصد خطای کاربردی و ۰.۵۹درصد خطای حاصل از کسب و کار بوده است. به عبارت دیگر بیشترین دلیل عدم موفقیت تراکنش‌ها حاصل از خطای کاربردی است. از سوی دیگر درصد تراکنش‌های معوق از کل تراکنش‌ها معادل ۰.۰۲۶ درصد، تغییرات تراکنش‌های معوق معادل ۲۶.۳۲درصد بوده است.

بالاترین سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار نشان می‌دهد که بانک صادرات با ۳۴.۵۷درصد کارت‌های هدیه و بن کارت بالاترین سهم را در کارت‌های هدیه و بن کارت داشته است. همچنین بانک ملی ۴۷.۷۹ درصد کارت‌های اعتباری و ۲۲.۱۹درصد کارت‌های برداشت را صادر کرده و بیشترین سهم را در کارت‌های اعتباری و کارت‌های برداشت داشته است.

بالاترین سهم شرکت‌ها از بازار

به گزارش تعادل، بالاترین سهم از کل تراکنش‌های بازار نشان می‌دهد که ۳۳.۹۵درصد بالاترین سهم مبلغی تراکنش‌ها از کل بازار و ۲۴.۶۵.درصد بالاترین سهم تعدادی تراکنش‌ها از بازار نیز متعلق به پرداخت ملت بوده است.

همچنین ۳۴.۲۸درصد از بالاترین سهم مبلغی تراکنش‌های کل بازار و ۳۶.۶۷درصد بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های کل بازار متعلق به بانک ملت بوده است. بالاترین سهم مبلغ تراکنش‌ها از بازار هر یک از ابزارهای پذیرش نیز نشان می‌دهد که ۶۰.۴۴ درصد سهم مبلغ ابزار پذیرش اینترنتی متعلق به پرداخت ملت و ۵۸.۹۹ درصد متعلق به بانک ملت بوده است. در ابزار پذیرش موبایلی نیز ۴۴.۴۵ درصد مبلغ متعلق به آسان پرداخت پرشین و ۵۹.۱۵ درصد متعلق به بانک ملت بوده است. در بخش پذیرش کارتخوان‌ها نیز ۳۲.۱۵درصد مبلغ تراکنش‌ها متعلق به پرداخت ملت و ۳۲.۳۲درصد متعلق به بانک ملت بوده است. بالاترین سهم تعداد تراکنش‌ها از بازار هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می‌دهد که در بخش پذیرش اینترنتی ۲۸.۱درصد متعلق به پرداخت ملت و ۳۳.۲۵درصد متعلق به بانک ملت بوده است. در بخش پذیرش موبایلی نیز ۴۱.۶۳درصد متعلق به آسان پرداخت و ۷۵.۷۴درصد متعلق به بانک ملت بوده است. همچنین در بخش پذیرش کارتخوان فروشگاهی نیز ۲۷.۵۷درصد متعلق به پرداخت ملت و ۳۱.۶۶درصد متعلق به بانک ملت بوده است. بالاترین میزان شاخص اثربخش کارتخوان فروشگاهی نیز متعلق به شرکت به پرداخت ملت با ۱.۵۹بوده است.

شاخص هرفیندال - هیرشمن

شاخص هرفیندال - هیرشمن نیز نشان می‌دهد که در ابزار پذیرش اینترنتی شاخص هرفیندال ۲.۰۹۳ و هیرشمن ۱.۷۴۵ بوده است. در پذیرش موبایلی نیز

شاخص هرفیندال ۳.۰۵۶ هیرشمن ۵.۹۰۵ و در بخش کارتخوان فروشگاهی شاخص هرفیندال ۱.۴۹۵ هیرشمن ۱.۳۵۴ بوده است. کمترین نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌های شرکت‌ها نیز متعلق به مبنا کارت آریا با ۰.۰۱۴درصد بوده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها