تعداد بازدید: ۳۰۵
رئیس قوه قضائیه به منظورساماندهی نحوه رسیدگی به شکایت‌های علیه شرکت‌های تعاونی اعتباری و مؤسسات مالی و اعتباری با صدور بخشنامه‌ای، دادستان‌های سراسر کشور را موظف نمود تا با هماهنگی دادستان کل کشوربه این قبیل پرونده‌ها رسیدگی نمایند
کد خبر: ۷۵۹۵۳
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲

معضل مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز

حسن رحیمی در یادداشتی در تابناک آورده است: فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازدر کشورکه سالهاست در نظام پولی اقتصادی کشوراخلال ایجاد نموده اینک معضلی است که از عدم توجه و نظارت متولیان اقتصادی و سیستم بانکی ناشی شده ودرنهایت آشفتگی سیستم پولی و بانکی کشور را درپی داشته است.

این مؤسسات غیرمجاز که برحسب آمارهای غیررسمی تعدادشان حدود هفت هزار موسسه است، با عناوین مختلفی فعالیت می‌کنند و بنابر اعلام صاحب نظران ۲۰ درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند و بدون اینکه به نهاد یا مرجعی پاسخگو باشند؛ در سالهای اخیر با جذب و حیف و میل حجم عظیمی از سپرده‌های مردم، سیل شاکیان را به قوه قضاییه گسیل داشته‌اند تا آنجا که دستگاه قضایی هر روز باید پاسخگوی دعاوی حقوقی مالباختگانی باشد که دستشان از همه جا کوتاه است و با برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابان‌ها و معابر، نظام بانکی کشور و به ویژه بانک مرکزی را در این خصوص مقصرمی دانند.

این در حالی است که وزیر اقتصاد و دارایی صرفاً با تأیید خبر ورشکستگی برخی مؤسسات مالی و اعتباری در ماههای اخیر به مردم توصیه می‌کند تا برای دریافت سود بیشتر به مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعتماد نکرده و به این مؤسسات مراجعه نکنند چرا که اگر اتفاقی برای منابع مالی‌شان بیافتد دولت و بانک مرکزی هیچ‌گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهد داشت.

بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه غیرمجاز در حقیقت نوع جدیدهمان شرکت‌های به اصطلاح مضاربه‌ای دهه ۶۰ هستند که به لحاظ ماهیت تشکیل خود از اصل سرمایه مردم به آنها سود پرداخت می‌کردند که البته درآن زمان با درایت دادستان وقت تهران ازادامه کارشان جلوگیری شد ولی اینک با سوء استفاده ازضعف سیستم‌های نظارتی به‌ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توانسته‌اند دوباره با چهره وعنوان هایی دیگر رشد کرده واز مردم سپرده گیری کنند و حال که عملکرد آنها با بحران مواجه شده، دستاویزبرخوردهای سیاسی و جناحی قرار گرفته‌اند و همان طور که اشاره شد باسلب مسئولیت سیستم اقتصادی کشور، توجه افکار عمومی را به دستگاه قضایی معطوف کرده‌اند.

صرف نظر از ماهیت عمل سپرده گذاران این مؤسسات که جای بحث دارد، طبیعی است مردم باور داشته باشند این مؤسسات که اقدام به تبلیغات گسترده و نصب تابلو وایجاد دفاتر وشعب متعدد وانجام امور بانکی کلان کرده‌اند حتماً در چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که می‌توانند تا ۸ درصد بیشتر از بانکها به سپرده گذاران خود سود پرداخت کنند وطبیعی است این قبیل مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به میزان سودی که پرداخت می‌کنند بتوانند تعداد بسیار زیادتری از سپرده گذاران را جذب کنند ودرنتیجه اموال میلیون‌ها نفراز مردم را به یغما ببرند.

در نتیجه سوء عملکرد این مؤسسات، این فقط سرمایه سپرده گذاران نیست که به یغما می‌رود، بلکه با توجه به ضعف آگاهی‌های حقوقی، قضایی و عدم اطلاع عامه مردم از ضوابط و مقررات نظام بانکی کشور، این سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت است که آسیب می‌بیند و به ایجاد حساسیت در جامعه و پیدایش مشکلات امنیتی و اجتماعی در سطحی وسیع می‌انجامد، روندی که با ضعف نظارتی نهادهای مسئول نه تنها از پیشروی آن جلوگیری نمی‌شود، بلکه هر روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده می‌شود.

اما آیا مقامات اجرایی، اقتصادی و بانکی کشور باید صرفاً به ارائه توصیه و سلب مسئولیت از خود اکتفا کنند یا اینکه مراجع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبه‌های بانک مرکزی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت‌های عینی‌تری در این خصوص دارند؟

نظام بانکی واسطه مالی میان صاحبان سپرده و متقاضیان وجوه است، بانک مرکزی مسئولیت کامل نظارت بر عملیات پولی کشور نزد بانکها و مؤسسات مالی را بر عهده دارد و حفظ حقوق سپرده گذاران نزد بانکها که دهها برابر سرمایه صاحبان آن است با بانک مرکزی است زیرا اداره امور بانکی با هیئت مدیره بانکها و مؤسسات مالی است بنابر این اگر اتفاقی برای سپرده‌های مردم نزد بانکها و مؤسسات مالی بیافتد اعتماد آنها از حاکمیت سلب می‌شود.

این وظیفه دولت است که به وظیفه نظارتی خود عمل کند و به صرف توصیه‌های ارشادی درعدم مراجعه مردم به مؤسسات مالی غیر مجاز اکتفا نکنند. نرخ قانونی سودهای بانکی که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مصوبه شورای پول و اعتبار را به بانکها ابلاغ کرده است هم اکنون ۱۵% است اما به جز تعدادی از بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجازی وجود دارند که با عدول از نرخ‌های مصوب به سپرده‌های مردم با نرخ‌های خیلی بالاتر از این سود پرداخت می‌کنند.

این مؤسسات خود را تابع قوانین و مقررات و بانک مرکزی نمی‌دانند و طبیعی است که در عمل، مقررات و ضوابط بانک مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات و سرمایه را رعایت نکنند و به عبارت دیگر بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات بانکی به چپاول اموال مردم بپردازند.

چگونه است که اگر یک موسسه یا بنگاه اقتصادی مجوز قانونی برای فعالیت نداشته باشد، نهادها و مراکز نظارتی متعدد به سرعت واردعمل شده و اقدام به پلمپ یا جلوگیری از فعالیت آنان می‌کنند ولی با این قبیل مؤسسات مالی و اعتباری که درسطح کشور فعال بوده و بنابرقول معاون اول رئیس جمهوردر نظام پولی کشور اخلال ایجاد می‌کنند برخورد قانونی نمی‌شود، مؤسسات غیر مجازی که با وسعت دفاتر و مراکز و تابلوهای رنگارنگ و تبلیغات رسانه‌ای فراوان همچنان مبادرت به فعالیت غیر مجاز نموده و آشکارا به هر نوع مصوبه شورای پول و اعتبار هم بی اعتنایی می‌کنند؟!

آیا این جریان که در سالهای اخیر به شدت هم خبرساز شده است، از نگاه تیزبین ناظران مسئول مخفی مانده است که با آنها برخورد قانونی نشده است؟! موسساتی که باسوءاستفاده از رکود اقتصادی و انجام تبلیغات وسیع و وعده سودهای کلان، سپرده گذاران را به سپرده گذاری تشویق و وسوسه می‌کنند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

متاسفانه مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در حال حاضر از یک سو نقدینگی قابل توجهی را در اختیار داشته و از سوی دیگر بامخفی کردن و حیف و میل اموال و انحلال برخی مؤسسات، تعداد بسیاری از سپرده گذاران را حتی از دسترسی به اصل سرمایه خود ناکام گذارده‌اند و واقعاً معلوم نیست که با انحلال این مؤسسات مالی و اعتباری تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد شد؟

بنابراین همچون سرنوشت سایر پرونده‌های مفاسد اقتصادی باز این سؤال مطرح است که آیا صرف تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قضایی به این پدیده شوم، واقعاً راه گشاست و آیا مجازاتهای قانونی برای موسسان این مؤسسات ازقبیل پلمپ مراکز، توقیف فعالیت، بازداشت و مجازات حبس و... غیره بازدارنده بوده و می‌تواند مردم مالباخته را به حق و حقوق خود برساند ویا اینکه راه حل این معضل را باید در جای دیگری جست و جوکرد؟! والله اعلم.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها