آرشیو نظرسنجی
آیا بانکداری در صدر اسلام موجود بوده است؟
بله
9.52%

خیر
76.19%

نمی دانم
9.52%

متفاوت با اکنون
4.76%

تعداد کل آراء : ۲۱