آرشیو نظرسنجی
آیا تعیین کارمزد دستگاه پوز توسط بانک مرکزی، مغایر قانون است؟ بر اساس خبر 18241
مغایر است
78.95%

مغایر نیست
7.89%

بررسی بیشتر
10.53%

شاید
2.63%

تعداد کل آراء : ۳۸

پربازدید ها