برچسب ها
برچسب: فناوریهای نوین بانکی
اصل ضرردهی بانک ها ارتباطی با بانکداری نوین ندارد و...
تاثیرات بانکداری نوین برروند جلوگیری از ضرردهی بانکها پرداخت و... در پرداخت و انجام عملیات بانکی به هدر نمیرود رمضانیان... گفت اصل ضرردهی بانک ها ارتباطی با بانکداری نوین ندارد... که در سیستم بانکی کشور ربا نیست و همه این...
کد خبر: ۷۱۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱