برچسب ها
برچسب: پتانسیل داخلی
ارز دارو
دارد ظرفیت های داخلی و بین المللی وی درباره مکانیزم... المللی حداکثر ظرفیت پتانسیل داخلی ظرفیت های سازمان های مردم... و توانمندی تولیدکنندگان داخلی مراکز تحقیقاتی کشور و تاکید می... مقاومت و توان داخلی وجود دارد و تمهیداتی از قبل...
کد خبر: ۹۶۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲


کارشناسان بررسی کردند
می توان از پتانسیل های داخلی کشور استفاده و حجم... تلاش تولیدکنندگان داخلی برای معرفی برندهای داخلی یکی از الزامهای... داخلی با ابهامات همراه شود برند ملی باید بخشی از... حاضر نگاه ارگان ها به برند داخلی نامناسب و حتی...
کد خبر: ۶۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۱